DRHER  - LÀN DA TƯƠI MÁT TỨC THÌ

 
 
+ Khách hàng mua sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng có thể tiến hành thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ thánh toán: Visa, ATM...
 
+ Đối với hình thức mua hàng Online bạn có thể thanh toán chi phí mua hàng bằng hình thức sau: Hình thứ COD ( Khách hàng sẽ tiến hành thanh toán chi phí mua hàng có người giao hàng khi nhận được hàng).