DRHER  - LÀN DA TƯƠI MÁT TỨC THÌ

 

Nguyên tắc Bảo mật của Chúng tôi

Tại Công ty Cố phần XNK - TM Đài Linh chúng tôi rất nghiêm túc trong vấn đề bảo mật. Dưới đây là 5 lời hứa về vấn đề bảo mật của chúng tôi đối với bạn:

+ Chúng tôi sẽ LUÔN LUÔN đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn được sử dụng phù hợp với pháp luật an toàn thông tin hiện hành.

+ Chúng tôi sẽ LUÔN LUÔN minh bạch với bạn về việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn như thế nào. Điều này bao gồm việc thông báo với bạn về loại dữ liệu nào mà chúng tôi thu thập, chúng tôi làm gì với dữ liệu đó, chúng tôi sẽ chia sẻ cho ai dữ liệu đó và người mà bạn nên liên hệ nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.

+ Chúng tôi sẽ LUÔN LUÔN cung cấp cho bạn những tùy chọn đơn giản để thông báo cho chúng tôi rằng bạn muốn “DỪNG LẠI” khi mà bạn không còn cảm thấy hài lòng với việc truyền thông tiếp thị của chúng tôi.

+ Chúng tôi sẽ LUÔN LUÔN thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn và đảm bảo rằng không có bất kỳ người không được phép nào truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn.

+ Chúng tôi sẽ LUÔN LUÔN phản hồi ngay lập tức bất kỳ câu hỏi nào về việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Thông báo Bảo mật của Chúng tôi

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ được bảo mật.

Thông báo Bảo mật này giải thích các loại Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập và cách thức chúng tôi xử lý và bảo vệ dữ liệu đó liên quan đến những dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Thông báo Bảo mật này bao gồm cả dữ liệu được thu thập trực tiếp tại các cửa hàng của chúng tôi hoặc thông tin dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi, và trực tuyến thông qua trang web, ứng dụng (bao gồm ứng dụng điện thoại) và các sàn giao dịch của các bên thứ ba (được gọi chung là “Trang web”).

Thông báo Bảo mật này cũng áp dụng cho những nội dung mục tiêu hoặc nội dung được cá nhân hóa, bao gồm cả những quảng cáo và ưu đãi trực tuyến cho các sản phẩm và dịch vụ, mà bạn có thể thấy trên những trang web, sàn giao dịch và ứng dụng của bên thứ ba (“Trang web của Bên thứ ba”) dựa trên hoạt động trực tuyến của bạn. Những Trang web của Bên thứ ba này sẽ có các chính sách bảo mật và điều khoản và điều kiện riêng của họ. Chúng tôi khuyến khích bạn nên đọc chúng trước khi sử dụng Trang web của Bên thứ ba.

1. Phương thức thu thập thông tin

2. Mục đích và thời gian thu thập thông tin

3. Phạm vi sử dụng thông tin

4. Thông tin liên hệ khi cần truy vấn dữ liệu

1. AI SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ NHỮNG GÌ XẢY RA ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CỦA BẠN?

Chúng tôi chịu trách nhiệm xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn trên Trang web của chúng tôi.

2. TÔI CÓ THỂ ĐƯA RA CÁC TRUY VẤN VỀ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA TÔI NHƯ THẾ NÀO?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến cách thức chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email info@dailinhgroup.vn hoặc qua việc gửi thư đến văn phòng giao dịch số 93 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

3. DỮ LIỆU CÁ NHÂN LÀ GÌ?

Dữ liệu Cá nhân thường là đề cập đến những thông tin có thể gián tiếp hoặc trực tiếp nhận dạng bạn (“Dữ liệu Cá nhân”). Dữ liệu Cá nhân thường bao gồm các nội dung như tên, địa chỉ, địa chỉ email, và số điện thoại, và cũng có thể bao gồm những nội dung khác như địa chỉ IP, thói quen mua sắm, thông tin về sức khỏe và sắc đẹp, thông tin về lối sống và sự ưa chuộng của bạn như các mối quan tâm và sở thích. Thông tin về sức khỏe được cho là “danh mục đặc biệt của Dữ liệu Cá nhân” và yêu cầu phải có sự bảo mật đặc biệt do tính chất nhạy cảm của thông tin này.

4. ĐIỀU GÌ XẢY RA KHI BẠN CUNG CẤP DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHO CHÚNG TÔI HOẶC KHI CHÚNG TÔI NHẬN ĐƯỢC DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN BẰNG CÁCH KHÁC?

Chúng tôi trực tiếp thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn bằng một số phương thức, ví dụ như khi bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu để đăng ký khách hàng trên Trang web của chúng tôi hoặc là đăng ký thành viên đối với bất kỳ chương trình khách hàng thân thiết nào của chúng tôi, đăng ký cho hoạt động rút thăm trúng thưởng, các trò chơi hoặc các cuộc thi, đăng ký nhận bảng tin, nhận thông tin hoặc thư từ, sử dụng ứng dụng của chúng tôi, mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ chúng tôi, hoàn thành khảo sát, hoàn thành các kiểm tra chẩn đoán về sức khỏe và sắc đẹp, đưa ra nhận xét hoặc yêu cầu hoặc liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

Khi bạn cung cấp Dữ liệu Cá nhân của bạn cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý theo quy định tại Thông báo Bảo mật này. Nếu bạn không muốn chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn theo cách này, vui lòng không cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Chúng tôi cũng có thể nhận Dữ liệu Cá nhân của bạn từ các nguồn khác, bao gồm thông tin từ các nguồn sẵn có trên thị trường, như cơ sở dữ liệu công cộng và các trình tổng hợp dữ liệu, và thông tin từ các bên thứ ba. Nếu bạn không muốn chúng tôi nhận Dữ liệu Cá nhân của bạn thông qua các nguồn khác như vậy, vui lòng thông báo trực tiếp mong muốn của bạn đến với các nguồn cung cấp thông tin có liên quan đó.

Chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn những dịch vụ của chúng tôi như được giải thích cụ thể hơn bên dưới. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi chỉ xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn nếu bạn cho phép chúng tôi thực hiện, ví dụ như trong hầu hết các trường hợp mà chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị, sử dụng cookie hoặc dữ liệu vị trí hoặc khi chúng tôi xử lý thông tin cá nhân nhạy cảm của bạn. Trong những trường hợp khác, chúng tôi có thể căn cứ vào các cơ sở pháp lý khác để xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, như là đối với việc thực hiện hợp đồng với bạn hoặc cho các lợi ích hợp pháp, như hạn chế sự gian lận.

Nếu bạn trở thành một thành viên của bất kỳ chương trình khách hàng thân thiết nào của chúng tôi, chúng tôi có thể suy luận một cách minh bạch và chỉ khi được pháp luật hiện hành cho phép rằng bạn muốn chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị.

Bạn luôn luôn có thể chọn không tham gia việc truyền thông tiếp thị mà không ảnh hưởng đến lợi ích dành cho khách hàng thân thiết mà bạn có.

Khi chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn một cách rõ ràng và chỉ cho một mục đích cụ thể. Chúng tôi cũng sẽ yêu cầu sự đồng ý thêm của bạn nếu chúng tôi cần sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích không được đề cập trong Thông báo Bảo mật này.

Vui lòng tham khảo bảng trong phần 6 để biết chi tiết về các loại Dữ liệu Cá nhân khác nhau mà chúng tôi có thể thu thập, các mục đích liên quan và cơ sở pháp lý để xử lý Dữ liệu Cá nhân như vậy.

5. ĐIỀU GÌ XẢY RA NẾU KHÁCH HÀNG LÀ TRẺ EM?

Trang web của chúng tôi dành cho người lớn, nhưng có thể có những trường hợp một số khách hàng dưới 18 tuổi xem hoặc mua sản phẩm trên Trang web của chúng tôi. Nếu chúng tôi biết khách hàng dưới 18 tuổi, chúng tôi sẽ không sử dụng Dữ liệu Cá nhân của những khách hàng này cho mục đích tiếp thị trừ khi chúng tôi được cung cấp sự đồng ý của cha mẹ của họ.

Để cung cấp sự đồng ý của cha mẹ đối với hoạt động tiếp thị, vui lòng yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn gọi điện hoặc gửi thư tới các địa chỉ liên hệ của Dr HER như được liệt kê trong Phần 2 (chỉ áp dụng cho thẻ khách hàng thân thiết hoặc thành viên có tài khoản trực tuyến).

Trong một số trường hợp, từ hành động của bạn, chúng tôi sẽ suy luận rằng bạn đã nhận được sự đồng ý của cha mẹ. Chúng tôi theo đó bảo lưu quyền quyết định rằng bạn có nhận được thông tin tiếp thị của chúng tôi hay không cho đến khi bạn đủ tuổi được cho phép.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc truy cập vào một số phần trên Trang web của chúng tôi và/hoặc việc nhận giải thưởng, hàng mẫu hoặc những phần thưởng khác có thể sẽ bị giới hạn với yêu cầu người sử dụng phải trên một độ tuổi nhất định. Chúng tôi có thể sẽ sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để thực hiện việc kiểm tra xác minh độ tuổi và áp dụng bất kỳ việc giới hạn độ tuổi nào như vậy.

6. CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU CỦA BẠN CHO NHỮNG MỤC ĐÍCH NÀO?

6.1 Chúng tôi xử lý những loại Dữ liệu Cá nhân sau của bạn cho những mục đích dưới đây:

  Dữ liệu Cá nhân nào được chúng tôi thu thập? Mục đích của việc xử lý Dữ liệu Cá nhân?

Chúng tôi lưu trữ Dữ liệu Cá nhân trong bao lâu?

Duyệt trên các Trang web của chúng tôi

Thông tin về loại trình duyệt bạn sử dụng khi truy cập Trang web của chúng tôi, địa chỉ IP và thiết bị của bạn, các siêu liên kết mà bạn đã nhấp vào, các trang web bạn đã truy cập trước khi đến Trang web của chúng tôi và thông tin được thu thập bởi cookie hoặc các thiết bị theo dõi tương tự. Tên người dùng, ảnh hồ sơ, giới tính, mạng máy tính và bất kỳ thông tim nào khác mà bạn chọn chia sẻ khi sử dụng Trang web của Bên thứ ba (ví dụ như khi bạn sử dụng chức năng "Thích" trên Facebook).

Chúng tôi (và các bên thứ ba cung cấp dịch vụ đại diện cho chúng tôi) sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để xử lý thông tin về bạn khi bạn truy cập vào Trang web của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn biết được bạn đã ghé thăm chúng tôi trước đây hay chưa và sở thích của bạn để cung cấp cho bạn những trải nghiệm phù hợp trên Trang web của chúng tôi.

Vui lòng xem Phần 6.2 bên dưới để có thêm Thông tin về cookie.

Vui lòng kiểm tra Công cụ Cho phép sử dụng Cookie để biết được về thời hạn lưu trữ cho mỗi cookie.

Mua/ Đồng ý với Dịch vụ

Tên, chức danh, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, điện thoại nhà, số điện thoại di động, số thẻ khách hàng thân thiết, mật khẩu, lịch sử đặt hàng, lịch sử thanh toán, thông tin thanh toán (gồm thông tin chi tiết về ngân hàng hoặc thẻ tín dụng), lịch sử đặt hàng/danh sách đặt hàng mong muốn, tuổi/ngày sinh, giới tính, thông tin về việc xử lý yêu cầu của bạn (bao gồm cả những thông tin liên quan đến các chất kích thích được kiểm soát và các sản phẩm làm đẹp hoặc các loại thuốc khác mà bạn đặt hàng), và những Dữ liệu Cá nhân khác mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân để cung cấp cho bạn những sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi mà bạn yêu cầu, bao gồm việc gửi cho bạn những sản phẩm hoặc các hàng mẫu mà bạn đã yêu cầu.

Trong suốt thời gian mà bạn thực hiện việc mua sắm với chúng tôi. Nếu sau ba năm mà bạn không có bất kỳ giao dịch nào, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh Dữ liệu Cá nhân của bạn trừ khi theo quy định của pháp luật, chúng tôi được yêu cầu phải lưu trữ chúng trong thời gian dài hơn.

Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng

Tên, chức danh, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, điện thoại nhà, số điện thoại di động, số thẻ khách hàng thân thiết, mật khẩu, lịch sử đặt hàng, lịch sử thanh toán, thông tin thanh toán (gồm thông tin chi tiết về ngân hàng hoặc thẻ tín dụng), lịch sử đặt hàng/danh sách đặt hàng mong muốn, tuổi/ngày sinh, giới tính, thông tin về việc xử lý truy vấn của bạn, bài đăng và nội dung khác mà bạn gửi đến Trang web của chúng tôi và thông tin khác do bạn gửi liên quan đến việc mua hoặc yêu cầu dịch vụ hoặc truy vấn khác (bao gồm thông tin cá nhân nhạy cảm). Chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn bất cứ khi nào bạn liên hệ với chúng tôi và khi chúng tôi trả lời các yêu cầu, nhận xét và khiếu nại của bạn.

Các câu hỏi và nhận xét chung liên quan đến các vấn đề về dịch vụ, tiêu chuẩn cửa hàng, tình trạng còn hàng, v.v. ba năm kể từ lần trao đổi cuối cùng với bạn. Những trao đổi liên quan đến thương tích cá nhân, tai nạn và các vấn đề sức khỏe và an toàn khác có thể cần được lưu giữ trong thời gian dài hơn trong trường hợp có khiếu nại pháp lý hoặc phải giải quyết liên quan đến vấn đề pháp lý.

Đề xuất những sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm

Tên, chức danh, địa chỉ nhận thư, số điện thoại, số thẻ khách hàng thân thiết, lịch sử đặt hàng/danh sách yêu thích (bao gồm những lần mua hàng thực hiện trên Trang Web của chúng tôi, ứng dụng điện thoại, tại cửa hàng hoặc hiệu thuốc), lịch sử thanh toán, tuổi, ngày sinh, giới tính, sản phẩm bạn theo dõi trên trang web của chúng tôi, nhãn hàng bạn ưa chuộng, cửa hàng yêu thích, hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi (bao gồm bình luận của bạn trên Trang web) hoặc khi đọc email của chúng tôi, câu trả lời của bạn trong bản khảo sát hoặc cuộc thi, thói quen mua sắm và sở thích và thông tin về phong cáchc sống của bạn như sở thích của bạn. Để đề xuất những sản phẩm và dịch vụ được lựa chọn riêng (bao gồm những sản phẩm và dịch vụ của các bên thứ ba có liên quan) mà chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ quan tâm dựa vào lịch sử và hành vi mua sắm, sở thích của bạn và chiến lược phân khúc tiếp thị của chúng tôi. Chúng tôi có thể thực hiện việc này bằng cách gửi cho bạn – thông qua bưu điện, email, thư thông báo, tin nhắn SMS, thông báo có hoặc điện thoại – chi tiết của những sản phẩm, dịch vụ, chương trình ưu đãi đặc biệt, khuyến mại và những thông tin khác. Chúng tôi cũng có thể liên lạc với bạn để đề xuất cơ hội tham gia vào bản khảo sát nghiên cứu khách hàng, ưu đãi, rút thăm trúng thưởng hoặc cuộc thi. bạn cũng có thể nhận ưu đãi tại cử hàng (như phiếu giảm giá đặc biệt) từ chúng tôi khi bạn có tài khoản với chúng tôi hoặc là thành viên của bất kỳ chương trình khách hàng thân thiết nào của chúng tôi.

Chỉ cần bạn tiếp tục mua sắm với chúng tôi và/hoặc sử dụng thẻ khách hàng thân thiết. Nếu bạn là khách hàng được đăng ký và/hoặc thành viên chương trình khách hàng thân thiết và sau ba năm, bạn không có giao dịch mới, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh Dữ liệu Cá nhân của bạn, trừ khi chúng tôi được pháp luật yêu cầu lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian dài hơn. Nếu bạn mua sắm online thông qua hình thức thanh toán đối với khách, chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu của bạn trong vòng một năm kể từ ngày thực hiện thanh toán. Nếu bạn đăng ký nhận thông tin mới, chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu của bạn cho tới khi bạn ngừng theo dõi.

Cuộc thi, sự kiện và trò chơi

Tên, chức danh, địa chỉ nhận thư, email, số điện thoại nhà riêng hoặc số điện thoại di động, tuổi, ngày sinh, giới tính, hình ảnh thu thập từ bất kỳ sự kiện nào, nội dung do người sử dụng tạo ra và bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào khác mà bạn nộp – như được yêu cầu đối với cuộc thi hoặc trò chơi. Để thực hiện rút thăm giải thưởng, trò chơi hoặc cuộc thi mà bạn chọn tham gia và để xác định người thắng cuộc hoặc để trao giải thưởng nếu bạn dành chiến thắng.

Ba tháng sau sau cuộc thi hoặc trò chơi hoàn thành, trừ khi chúng tôi được pháp luật yêu cầu lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian dài hơn.

Mua sắm Online

Tên, chức danh, địa chỉ nhận thư, địa chỉ email, số điện thoại nhà riêng hoặc số điện thoại di động, thông tin về sản phẩm mà bạn đặt mua, (bao gồm sản phẩm sức khỏe hoặc thuốc nếu bạn đặt mua từ nhà thuốc online của chúng tôi), lịch sử mua hàng, thông tin thanh toán, lịch sử thanh toán, tuổi. Để xử lý đơn hàng online của bạn và giao sản phẩm mà bạn đã đặt mua. Dữ liệu Cá nhân liên quan đến việc thanh toán và chuyển hàng của bạn có thể được chuyển cho bên cung cấp dịch vụ thanh toán và vận chuyển để xử lý thanh toán và giao đơn hàng cho bạn.

Chỉ cần bạn tiếp tục mua sắm với chúng tôi. Nếu sau ba năm, bạn không có giao dịch mới, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh Dữ liệu Cá nhân của bạn, trừ khi chúng tôi được pháp luật yêu cầu lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian dài hơn.

Nếu bạn mua sắm online thông qua hình thức thanh toán đối với khách, chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu của bạn trong vòng một năm kể từ ngày thực hiện thanh toán.

Chức năng trong ứng dụng (như filter làm đẹp, bình luận, v.v.)

Hành động bạn thực hiện khi truy cập hoặc sử dụng các chức năng trong ứng dụng  trên Trang web của chúng tôi (bao gồm bình luận, hình ảnh cá nhân và các nội dung và thông tin khác mà bạn nộp). Nếu bạn chọn sử dụng chức năng filter làm đẹp trong ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý hình ảnh của bạn để cung cấp yêu cầu của bạn. Đối với một vài chức năng trong ứng dụng hình ảnh được thu thập sẽ chỉ được lưu trữ trong thiết bị của bạn và không được thu thập bởi chúng tôi. Chúng tôi sẽ yêu cầu chấp thuận riêng của bạn để mở camera của bạn. Nếu bạn đổi ý, bạn có thể rút lại chấp thuận bất kỳ lúc nào bằng cách thay đổi cài đặt trên thiết bị của mình. Xin lưu ý rằng việc từ chối hoặc tắt các chấp thuận sẽ hạn chế các chức năng mà bạn có thể sử dụng trong ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt đã có sẵn trong điện thoại của bạn (như TrueDepth API) hoặc các phần mềm khác cho chiều sâu của thông tin bản đồ khuôn mặt để tạo hiệu ứng tăng cường trong ứng dụng. Chúng tôi không chia sẻ thông tin với các bên thứ ba, không lưu trữ hoặc xử lý thông tin bằng cách nào khác cách mà ứng dụng của chúng tôi truy cập và sử dụng thông tin công nghệ này.

Chỉ cần bạn tiếp tục là thành viên của bất kỳ chương trình khách hàng thân thiết nào hoặc tiếp tục mua sắm với chúng tôi. Nếu sau ba năm, bạn không có giao dịch mới, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh Dữ liệu Cá nhân của bạn, trừ khi chúng tôi được pháp luật yêu cầu lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian dài hơn trong trường hợp dữ liệu đó được chúng tôi thu thập và lưu trữ.

Chương trình khách hàng thân thiết

Tên, chức danh, địa chỉ nhận thư, địa chỉ email, số điện thoại nhà riêng hoặc số điện thoại di động, thông tin về các sản phẩm bạn đặt mua sử dụng Chương trình Khách hàng Thân thiết, giao dịch liên quan đến Chương trình Khách hàng Thân thiết, tình trạng tài khoản và các chi tiết đối với việc thu thập điểm và đổi điểm, thông tin thanh toán (như thông tin ngân hàng), lịch sử thanh toán, tuổi. Để cung cấp cho bạn tất cả các dịch vụ theo Chương trình Khách hàng Thân thiết bao gồm ưu đãi đặc biệt và cơ cấu điểm.

Chỉ cần bạn tiếp tục là thành viên của bất kỳ chương trình khách hàng thân thiết nào của chúng tôi. Nếu sau ba năm, bạn không có giao dịch mới, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh Dữ liệu Cá nhân của bạn, trừ khi chúng tôi được pháp luật yêu cầu lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian dài hơn.

Phòng chống gian lận và các dịch vụ hành chính khác, như đăng ký

Tên, chức danh, địa chỉ nhận thư, địa chỉ email, số điện thoại nhà riêng hoặc số điện thoại di động, thông tin về sức khỏe hoặc dữ liệu chẩn đoán, số NHS (đối với UK), thông tin thanh toán (ví dụ thông tin ngân hàng), lịch sử thanh toán, tuổi. Để thực hiện dịch vụ hành chính, bao gồm việc xử lý bất kỳ đơn đăng ký nào mà bạn nộp cho chúng tôi để cung cấp dịch vụ, phòng chống hoặc phát hiện gian lận hoặc các hành vi tội phạm, xác nhận danh tính và tình trạng tín dụng/thanh toán hoặc hướng dẫn xử lý thanh toán. Thanh toán của bạn liên quan đến Dữ liệu Cá nhân có thể được chuyển tới bên cung cấp thanh toán hoặc cảnh sát để phục vụ mục đích phòng chống gian lận.

Chỉ cần bạn tiếp tục mua sắm với chúng tôi. Nếu sau ba năm, bạn không có giao dịch mới, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh Dữ liệu Cá nhân của bạn, trừ khi chúng tôi được pháp luật yêu cầu lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian dài hơn.

6.2 Cookies và Các công nghệ tương tự  

Chúng tôi sử dụng cookie, thẻ pixel, báo hiệu web và các công nghệ tương tự (sau đây gọi chung là “Cookie”) để cải thiện sản phẩm của chúng tôi và trải nghiệm của bạn trên Trang web của chúng tôi bằng cách thu thập thông báo về cách bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Một vài Cookie mà chúng tôi sử dụng được yêu cầu để kích hoạt chức năng chính của trang web, ví dụ để cung cấp thông tin đăng nhập an toàn hoặc ghi nhớ bạn đã thực hiện đơn đặt hàng đến đâu, nhưng chúng tôi cũng sử dụng Cookie để cho phép chúng tôi phân tích việc sử dụng trang web (để chúng tôi có thể đo lường và cải thiện hiệu suất), và Cookie quảng cáo được sử dụng bởi các công ty quảng cáo để đăng quảng cáo phù hợp với sở thích của bạn.

Chúng tôi cũng có thể điều chỉnh Trang web và các sản phẩm của chúng tôi theo sở thích và nhu cầu của bạn, bằng cách thu thập thông tin về thiết bị của bạn và liên kết thông tin này với Dữ liệu Cá nhân của bạn để đảm bảo Trang web của chúng tôi cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho bạn. Các loại dữ liệu mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn bao gồm:

+ Thông tin về thiết bị di động được sử dụng và đặc tính của thiết bị di động đó;

+ Thông tin về loại trình duyệt mà bạn sử dụng;

+ Chi tiết về các trang web mà bạn đã xem;

+ Địa chỉ IP của bạn;

+ Các đường link mà bạn đã truy cập;

+ Các trang web mà bạn đã truy cập trước khi đến Trang web của chúng tôi.

Trang web của chúng tôi được cài đặt ban đầu để chấp nhận cookie. Bạn có thể chọn không tham gia hoặc xóa lịch sử cookie của mình bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt web của mình; tuy nhiên, nếu bạn lựa chọn như vậy, bạn có thể nhận thấy rằng một số tính năng nhất định trên trang web và/hoặc ứng dụng của chúng tôi không hoạt động bình thường.

6.3 Về việc sử dụng Trang web của chúng tôi

Khi bạn chọn sử dụng tiếp cận hoặc đăng tải từ Trang web của chúng tôi hoặc cho phép kết nối Wi-Fi với thiết bị của bạn, chúng tôi sẽ nhận được thông tin về vị trí của bạn và thiết bị di động, bao gồm nhận diện duy nhất đối với thiết bị cá nhân của bạn, dữ liệu GPS của bạn hoặc dữ liệu mạng không dây (WLAN). Dữ liệu vị trí không được lưu trữ hoặc chuyển cho các bên thứ ba. Nếu bạn đồng ý với tính năng bản địa hóa và/hoặc bật chức năng thông báo trên thiết bị điện thoại của bạn, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ dựa trên vị trí như quảng cáo, kết quả tìm kiếm và nội dung chọn lọc. Khi bạn ở gần một trong các Cửa hàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng email thông báo hoặc thông báo (như giới thiệu chương trình ưu đãi và giới thiệu sản phẩm) cho bạn dựa vào dịch vụ dữ liệu vị trí của bạn và/hoặc các hoạt động online liền kề trước đó nếu bạn cho phép nhận nội dung liên lạc và quảng cáo hoặc nếu sản phẩm tương tự vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

Đa số các thiết bị di động cho phép bạn tắt dịch vụ vị trí và thông báo trên thiết bị của bạn. Nếu bạn mong muốn tắt các chức năng này, xin vui lòng truy cập thiết bị của bạn và lựa chọn cài đặt thông báo trên thiết bị của bạn theo yêu câu mà bạn muốn được thông báo (hay không muốn được thông báo) theo các chỉ dẫn tương ứng trên thiết bị của bạn.

7. CHÚNG TÔI CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN VỚI AI?

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, chúng tôi cố gắng chỉ chia sẻ với các bên thứ ba dữ liệu đã được tổng hợp hoặc ẩn danh mà không có tên hay thông tin liên lạc của bạn. Tuy nhiên, ở những tình huống hạn chế chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu (có thể bao gồm Dữ liệu Cá nhân của bạn) với các bên thứ ba có hoặc không có trụ sở ở nước ngoài, như được liệt kê chi tiết ở mục này. Bằng việc sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý để chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các bên thứ ba và chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn qua biên giới theo quy định tại mục này. Cho dù chúng tôi lưu trữ hoặc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn ở đâu, chúng tôi cam kết sẽ bảo vệ và thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn tuân thủ theo Thông báo Bảo mật này và pháp luật áp dụng.

7.1 Các đối tác

Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với đối tác thương mại tin cậy của chúng tôi (“Đối tác”) để tạo điều kiện cho việc tiến hành phát hành điểm khách hàng thân thiết và đổi điểm và các giao dịch liên quan, cũng như cho mục đích phân tích dữ liệu nhằm cải thiện hoạt động, dịch vụ hoặc sản phẩm của Đối tác.

Xin lưu ý rằng Đối tác của chúng tôi có thể trực tiếp thu thập Dữ liệu Cá nhân từ bạn nếu bạn cung cấp Dữ liệu Cá nhân của mình cho Đối tác khi bạn mua bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào tại cửa hàng của Đối tác, hoặc nếu bạn đăng ký với Đối tác với tư cách là khách hàng. Việc xử lý dữ liệu của bạn được thực hiện bởi Đối tác của chúng tôi sẽ được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật riêng của Đối tác (và không phải là Thông báo Bảo mật này), và chúng tôi không liên quan hoặc chịu trách nhiệm đối với việc thu thập và xử lý dữ liệu đó.

7.2 Bên cung cấp dịch vụ của chúng tôi

Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với các bên cung cấp dịch vụ của chúng tôi (bao gồm đại lý và nhà thầu) để thay mặt chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân để giúp chúng tôi quản lý và vận hành việc kinh doanh và Trang web của chúng tôi, để giúp tổng hợp và ẩn danh Dữ liệu Cá nhân, hoặc thực hiện bất kỳ mục đích nào được quy định ở Mục 6 ở trên. Những bên cung cấp dịch vụ này có thể bao gồm các nhà cung cấp CNTT, các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ và hậu cần hoặc các nhà cung cấp dịch vụ bổ trợ, các nhà cung cấp dịch vụ logistic và giao hàng, các nhà điều hành trung tâm cuộc gọi, các đại lý tiếp thị, các nhà cung cấp dịch vụ phân tích và quản lý dữ liệu cũng như các dịch vụ chăm sóc khách hàng. Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể thay mặt chúng tôi liên hệ với bạn vì bất kỳ mục đích nào quy định ở Mục 6 ở trên.

7.3 Bên cố vấn chuyên nghiệp và bên nhận chuyển nhượng

Khi cần thiết, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với bên cố vấn chuyên nghiệp của chúng tôi, bao gồm luật sư, kế toán, cố vấn tài chính và công ty bảo hiểm. Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với các bên thứ ba liên quan đến bất kỳ hoạt động sáp nhật, mua lại, hợp nhất, tái cấu trúc, bán tài sản, huy động vốn hoặc bất kỳ viễn cảnh tương tự nào  khác liên quan đến việc chuyển giao một số hoặc tất cả các tài sản kinh doanh của chúng tôi.

7.4 Cơ quan nhà nước và cơ quan quản lý

Chúng tôi sẽ tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho tòa án, cơ quan hành pháp, cơ quan quản lý hoặc các cơ quan nhà nước khác nếu chúng tôi được yêu cầu phải tiết lộ bởi pháp luật, hoặc bởi trát, trát hầu tòa hoặc lệnh của tòa án.

7.5 Những bên nhận khác

Chúng tôi sẽ chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn trong những tình huống sau:

a)    Tới các công ty phân tích dữ liệu, như Google Analytics Inc. (trong phạm vi mà Dữ liệu Cá nhân đó không được tổng hợp hoặc ẩn danh);

b)    Trong trường hợp khẩn cấp, như tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của một cá nhân; và/hoặc

c)    Với sự đồng ý của bạn để chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các bên thứ ba theo yêu cầu của pháp luật.

8. CHÚNG TÔI SẼ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN TRONG BAO LÂU?

Chúng tôi sẽ lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn chỉ tới khi đạt được mục đích được nêu ở trên khi chúng tôi thu thập và nhận Dữ liệu Cá nhân của bạn và khi các nghĩa vụ pháp lý của chúng tối đối với việc lưu trữ thông tin đã hết hạn như được miêu tả ở Mục 5.

9. CÁC QUYỀN LỢI CỦA BẠN LÀ GÌ?

Nếu các yêu cầu nhất định được đáp ứng, bạn sẽ có quyền:

+ Nhận từ chúng tôi xác nhận rằng chúng tôi có đang xử lý Dữ liệu Cá nhân từ bạn hay không, và nếu trường hợp áp dụng, truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn;

+ Sửa đổi Dữ liệu Cá nhân không chính xác;

+ Xóa Dữ liệu Cá nhân;

+ Rút sự chấp thuận của bạn đối với các nội dung truyền thông tiếp thị (bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới “Sở Thích Tiếp Thị” hoặc sử dụng đường link bỏ theo dõi dưới bất kỳ nội dung truyền thông tiếp thị nào của chúng tôi);

+ Rút sự chấp thuận của bạn đối với việc sử dụng Cookie (bằng cách điều chỉnh cài đặt trong trình duyệt web của bạn).

Để thực hiện các quyền của bạn, vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu của chúng tôi. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với Văn phòng Bảo mật (xem Phần 2 để biết chi tiết liên hệ) hoặc liên hệ với Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.

10. CHÚNG TÔI BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi duy trì các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi trước sự phá hủy, mất mát, thay đổi, tiết lộ khi chưa được phép, hoặc việc truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn do lỗi vô ý hay bất hợp pháp.

11. CHÚNG TÔI CÓ THỂ THAY ĐỔI THÔNG BÁO BẢO MẬT KHÔNG?

Chúng tôi có thể thay đổi Thông báo Bảo mật vào từng thời điểm bằng cách đăng bản cập nhật của Thông báo Bảo mật tại đây. Chúng tôi khuyến khích bạn truy chuyên mục này thường xuyên để cập nhật thông tin.